Informace o zpracování osobních údajů

Karel Rudolf, podnikající fyzická osoba se sídlem na adrese: Olšovec 66, 753 01 Hranice, IČ: 15519007,  tímto jakožto správce osobních údajů informuje o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci webových stránek www.karelrudolf.cz.

Karel Rudolf zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

 

Identifikační údaje správce:

Karel Rudolf
sídlo: Olšovec 66, 753 01 Hranice
IČ: 15519007
Tel.: +420 605 167 
email: karel.rudolf@seznam.cz

 

Kontakt se mnou

Když mě budete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem kontaktovat, budou Vaše udané údaje pro zpracování poptávky a pro případ dalších navazujících otázek u mě uloženy šest měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nebudou předány dál.

 

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, vymazání, výhradu, přenositelnost údajů, odvolání nebo nesouhlas. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon na ochranu údajů nebo Vaše zákonné nároky na ochranu údajů byly nějak porušeny, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.